flag aScAgenda - Karta žiaka

Kto je externý žiak školy?

V programe aScAgenda je pod pojmom externý žiak školy evidovaný žiak, ktorý sa vo Vašej škole zúčastňuje na záujmovom vzdelavaní, napr. uplatnil si na Vašej škole vzdelávací poukaz, alebo študent, ktorý si chce vykonať len maturitnú skúšku, napríklad, v minulosti bol študentom inej strednej školy.
Za externého študenta považujeme aj študenta našej školy, ktorý opakuje maturitnú skúšku budúci školský rok.
Upozornenie:
Externí študenti sa v štatistikách neevidujú.
Externého žiaka nie je možné prihlásiť pre elektronický odber výsledkov PF EČ.
Týmto žiakom nie je možné priradiť triedu.


Nástroje - Hromadné operácie (CTRL+H)

Ako zabezpečiť aby sa neodoslali údaje o žiakoch, ktorí navštevujú na škole prípravný alebo večerný ročník, alebo sú externými žiakmi školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16385 krát.16385 / 16385
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle