flag aScAgenda - Známkovanie

Ako môžem známkovať jednotlivý predmet?

Pri zadávani známok z jedného predmetu môžete evidovať známky tzv. nezaradené, známky z nejakej udalosti (písomná práca, odpoveď, test). Môžete si evidovať známky, alebo body.

1. Ak ideme zapisovať známky z Francúzskeho jazyka pre triedu 4.A za mesiec september.
Môžeme zapisovať známky nezaradené. Ak si chceme známky nejako označiť, pridáme si udalosť cez tlačidlo Pridať písomku/Skúšanie.

2. Po kliknuti na tlačidlo Pridať písomku/Skúšanie sa vytvorí nový stĺpec pre známkovanie, môžete si ho pomenovať napr. Test, odpoveď, projekt a pod. a možete si dvojkilikom meniť hodnotenie žiaka buď známkou alebo bodmi.

3. Po zadaní známok si ich uložte do programu tlačidlom uložiť známky.

4. Ak pokračujete v zadávaní známok v mesiaci október v šedom vyznačenom stĺpci vidiet známky zo septembrového testu a nové uložené známky.

5. V mesiaci november bude tabuľka pred zadávaním známok vyzerať takto. V šedých stĺpcoch je vidieť test zo septembra, projekt z mesiaca október a všetky nezaradené známky.

Pozrite aj:
Ako zvoliť, či používame v škole známky alebo body? Dajú sa nezaradené hodnotenia zakázať?
Ako vymazať omylom zadanú udalosť (písomku, skúšanie)?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 20379 krát.20379 / 20379
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle