flag aScAgenda - Karta žiaka

Ako evidovať žiaka, ktorý prestúpil na inú školu?

Ak žiak v priebehu školského roku prerušil, resp. prestúpil na inú školu a nebol klasifikovaný ani na polročnej klasifikácii nie je vhodné si ho z databázy vymazať.


Jeho údaje budú k dispozícii pri návrate do minulého školského roka.

Do minulých školských rokov môžete nahliadnuť po stlačení tlačidla v menu Nastavenie, Aktuálny školský rok...
kde si vyznačíte školský rok, z ktorého údaje potrebujete mať k dispozícii.

Pozrite aj:
Ako mám zobraziť žiakov v aktuálnom šk. roku, ktorí (nie) sú žiakmi školy
Ako zadať prerušenie štúdia? Čo ak sa štúdium preruší viac krát?
Evidencia viacerých škôl v karte žiaka.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 19679 krát.19679 / 19679
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle