flag aScAgenda - Karta žiaka

Ako evidovať žiaka, ktorý prestúpil na inú školu?

Ak žiak v priebehu školského roku prerušil, resp. prestúpil na inú školu a nebol klasifikovaný ani na polročnej klasifikácii nie je vhodné si ho z databázy vymazať.


Jeho údaje budú k dispozícii pri návrate do minulého školského roka.

Do minulých školských rokov môžete nahliadnuť po stlačení tlačidla v menu Nastavenie, Aktuálny školský rok...
kde si vyznačíte školský rok, z ktorého údaje potrebujete mať k dispozícii.

Pozrite aj:
Ako mám zobraziť žiakov v aktuálnom šk. roku, ktorí (nie) sú žiakmi školy
Ako zadať prerušenie štúdia? Čo ak sa štúdium preruší viac krát?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16940 krát.16940 / 16940
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle