flag aScAgenda - Známkovanie

Ako a kde sa zadávajú v programe aSc Agenda žiakom známky na vysvedčení?

V ľavom stĺpci programu aSc Agenda
po zvolení záložky Známky
sa objavia možnosti výberu kalendárneho mesiaca, (polroku)
za ktorý sa môžu známky vkladať,
zvolenie si triedy,
pre ktorú chcete známky zadávať
a výber predmetov,
za ktoré budete žiakov známkovať.
Do tejto tabuľky môžete zapisovať známky žiakom.

O zapisovaní známok žiakom si prečítajte prosím aj nasledovné články

Ako zadať známky aj počet vymeškaných hodín z jedného predmetu súčasne?

Akú známku mal žiak pôvodne?

Ako môžem známkovať jednotlivý predmet?

Ako zakázať/povoliť zmeny známok (ak už je trieda kompletne klasifikovaná)?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 32369 krát.32369 / 32369
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle