flag aScAgenda - Známkovanie

Ako zadať známky aj počet vymeškaných hodín z jedného predmetu súčasne?

V pohľade Známky za daný mesiac v danej triede v určitom danom predmete je možné zadať aj počet vymeškaných hodín, ako aj ospravedlnených a aj neospravedlnených.

Vidieť, že žiačka Jozefína Dvorská z 1.A má v predmete Matematika za mesiac Október známku 1 a počet vymeškaných ospravedlnených hodín je 4 a neospravedlnených 5 hodín.

Ak v mesiaci november budete zapisovať známky vymeškané hodiny sa pripíšu
aj za predošlé mesiace.

Vidieť, že žiačka Jozefína má novú známku v Matematike 2 a vidieť, že v minulom mesiaci mala 1. Zo súčtu ospravedlnených a neospravedlnených hodín vidieť, že za posledné dva mesiace má 6 ospravedlnených a 6 neospravedlnených hodín.

O zapisovaní známok si prosím prečítajte aj nasledovný článok
Akú známku mal žiak pôvodne?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17429 krát.17429 / 17429
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle