flag aScAgenda - Tlač

Ako si vytlačím tlačovú zostavu len pre jedného žiaka?

Ak potrebujeme vytlačiť Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení opakovať ročník na SŠ pre žiačku napr. Boženu Pekárovú a nie pre celú triedu.

1. V pohľade Zoznam si označte žiaka (resp. viacerých žiakov za pomoci Ctrl+klik)
Po kliknití sa vybraná položka označí fialovou farbou.

2. Po stlačení tlačidla Tlačiť/Výber tlačovej zostavy sa zobrazí okno, v ktorom je možný výber z rôznych tlačových sekcií:

3. Po výbere tlačovej sekcie Rozhodnutia sa v pravej časti okna ukážu už len tlačové zostavy týkajúce sa tlače rôznych rozhodnutí:

4. Po výbere konkrétnej tlačovej zostavy Opakovať ročník SŠ - Rozhodnutie o povolení opakovať ročník. V spodnej časti okna zaznačíme, že tlačivo budeme tlačiť len pre vybranú položku, ktorou je žiačka (resp. viacero žiakov) a pozrieme si ukážku tlače.

5. Objavia sa okná, kde zadáte údaje: číslo listu, dôvod povolenia, meno školy v 2. páde, ročník a pokračujete tlačidlom dokončiť


6. Po otvorení tlačovej zostavy už len odošlete zostavu na tlač tlačidlom Tlačiť.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15564 krát.15564 / 15564
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle