flag aScAgenda - E-mail

Ako posielať e-maily cez program aSc Agenda?

Upozornenie:
hromadné odosielanie využívajte minimálne. V súčasnosti sa poskytovatelia mailových služieb bránia hromadným odosielaním a zámerne blokujú odchádzajúce správy, nakoľko všetko hromadné pôsobí ako spam. aScAgenda nevie zaručiť, aj na základe Vašich správnych nastavení, bezproblémové odosielanie e-mailov. Individuálne odosielanie emailu žiakovi/rodičovi funguje správne.

Posielať e-maily rodičom žiakov i žiakom je cez program aSc Agenda veľmi jednoduché.
Ak už máte zadané e-mailové adresy v programe veľmi rýchlo a efektívne zašlete e-maily pár kliknutiami pre celú školu, napr. s pozvánkou na triedne aktívy.
E-mail je možné využiť napr. na pravidelné informovanie rodičov o štúdijných výsledkoch žiakov.

K e-mailu je možné pripojiť:

- pripojiť prospech za 1. polrok + priemer
- pripojiť prospech za 2. polrok + priemer
- dochádzku žiaka + poznámku
- pripojiť maturitu
- dokument ako prílohu e-mailu

Od verzie aScAgendy 2011 je sprístupnená nová možnosť posielania mailov aj v mene učiteľa (nielen školy).
Ak Váš poskytovateľ obmedzuje odosielanie hromadných správ v krátkom časovom intervale za sebou, tak existuje možnosť tento interval/pauzu medzi jednotlivými odosielanými správami, v sekundách, natiahnuť.
Ak takéto obmedzenie nie je potrebné, pokojne nechajte „0“

O posielaní e-mailov si prečítajte aj tieto články:

Kde sa zadávajú e-mailové adresy rodičov a žiakov?
Ako pošlem e-maily celej škole, triede naraz?
Ako poslať e-mail len jednému žiakovi?
Ak potrebujem poslať k e-mailu aj prílohu?
Ako a kde si nastavím mail server?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 20689 krát.20689 / 20689
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle