flag aScAgenda - Import údajov

Import tried

Import tried

1. Otvorte si program MS Excel a otvorte si Váš súbor so zoznamom tried. Tento Váš súbor môže obsahovať ľubovolné stĺpčeky v ľubovoľnom poradí.

2. Označte oblasť, ktorú chcete importovať. Platí, že jeden riadok predstavuje jednu triedu. Stĺpčeky predstavujú parametre tejto triedy:


Všimnite si že sme zámerne neoznačili prvý popisný riadok.

3. V exceli zvoľte v menu Edit/Copy(Kopíruj). Týmto skopírujete údaje do prenosnej schránky(clipboard).

4. Spustite program aSc Agenda. Zvoľte v menu Súbor a položku Import a Import MS Excel, Word a ďalšie... .
Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno:


Všimnite si, že obsahuje Váš zoznam tried z excelu.

5. Zvoľte, aké údaje chcete importovať. V našom prípade ideme importovať triedy.

6. Pre každý stĺpec je porebné špecifikovať, aké udaje o triede obsahuje. Kliknite na hlavičku stĺpca (vyznačený červeným rámom na predošlom obrázku). Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete určiť aký údaj tento stĺpec obsahuje.

7. Po označení všetkých stĺpcov, ktoré chcete importovať, stlačte tlačítko Importuj tieto údaje. Program načíta Váš zoznam tried.
Poznámka: Váš zoznam môže obsahovať aj stĺpce, ktoré nechcete preniesť (napríklad počet fajčiarov v triede). Tieto stĺpce jednoducho neoznačte.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16309 krát.16309 / 16309
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle