flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako zadať predmety jednotlivým odborom štúdia?

Vyučovacie predmety sa zadávajú v sekcii známky. Základný návod je tu: Ako zadať predmety triedam?

Ak máte v triede viacero odborov, a nemajú tie isté predmety, je možné to v aScAgende zadať.

1. Najskôr je potrebné zadať Odbory štúdia v Pomocných zoznamoch.

2. Až potom v sekcii Známky pomocou tlačidiel Nastaviť predmety - Pridaj predmet - Odbory si môžete nastaviť predmety, resp. odbory.

3. Zvoľte si štúdijný odbor z tých, ktoré ste si zadali v pomocných zoznamoch.


Ak chcete zadať predmet pre viac odborov naraz kliknite na potrebné odbory, ktorým chcete priradiť daný predmet.

Ak chcete mať rôzne poradie predmetov pre rôzne odbory, pozrite aj:
Na čo sa zadáva pri odboroch daného predmetu aj priorita?

Pozrite aj:
=Ako presunúť predmet do sekcie Školský vzdelávací program na vysvedčení?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 27425 krát.27425 / 27425
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle