flag aScAgenda - Inštalácia programu

Ako a kde si môžem program aSc Agenda zaheslovať?

Program aSc Agenda môže pracovať pod heslom s rôznymi prístupovými právomocami.

1. Heslo pre administrátora
Heslo pre administrátora, ktorý má oprávnenie na všetky editácie programu
a zároveň môže poskytnúť heslá a právomoci jednotlivým učiteľom sa zadáva:
- V menu, Nastavenia, Všeobecné údaje školy, záložka Administrácia.

2. Heslo pre učiteľa
Heslo pre učiteľa sa zadáva v karte učiteľa, v záložke Administrácia.
Heslo mu zadáva administrátor, ktorý má právo na všetky operácie a editácie v programe.

Heslo sa zadáva takto:
- v karte učiteľ, administrácia, prístup do Agendy, heslo a právomoc. Ako vyplýva z obrázku možnosť editovať len napr. Anglický jazyk len v triedach 3.A a 4.B
Pozrite si tento obrázok prosím:

Poznámky
- ak chcete triednemu učiteľovi umožniť zadávať všetky údaje ako aj všetky známky zo všetkých predmetov danej triedy, použite právo "Editovať údaje triedy"
- tieto práva sa uplatňujú v elektronickej žiackej knižke. Pre prihlásenie od elektronickej žiackej knižky používajú učitelia iné heslo, editovať ale môžu presne tie známky čo im tu povolíte. Pozrite tento článok

Pozrite aj zjednodušený spôsob, ako prideľovať učiteľom právo na editovanie známok jednotlivých predmetov:
Ako priradiť práva učiteľovi priamo cez osnovu hodín?
Ako vytvoriť kontá pre žiakov, učiteľov


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 30618 krát.30618 / 30618
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle