flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako zadať predmety triedam?

Ak zadávate prvým rokom predmety v triedach postupujte podľa tohto návodu,
ak ste už v minulých rokoch mali predmety triedam zadané, je pre Vás časovo výhodnejšie priamo postupovat podľa tohto návodu
Ako si ušetriť čas pri zadávaní predmetov triedam?

Predmety v danej triede sa zadávajú v sekcii Známky - Nastaviť predmety, v dialógovom okne stlačte tlačidlo Pridaj predmet

(ak predmet v tomto pohľade neevidujete je potrebné ho doplniť v menu Predmety)

Objaví sa okno, v ktorom si zvolíte predmet, ktorý chcete danej triede priradiť.
My sme zvolili predmet Matematika, ktorý chceme, aby sa na vysvedčení tlačil medzi povinnými predmetmi a to Na prvej voľnej pozícii

Alebo môžete využiť pre rýchlejšie priradenie predmetov triedam tlačidlo Kopírovať z alebo do. Po kliknutí na tlačidlo Kopírovať z sa zobrazí oznam, v ktorom stačí kliknúť na Áno.

Otvorí sa okno Kopíruj predmety z vybranej triedy. Už si stačí len vybrať.


Poznámka: Ak nemáte nastavený žiaden predmet triede, tak vtedy vám zadávanie známok bude fungovať automaticky podľa rozvrhu. Ak však začnete nastavovať predmety triede a nedokončíte toto nastavenie, tak vtedy je platné nastavenie z agendy a na vysvedčení sa vytlačí len týchto zopár vami nastavených predmetov, preto nastavenie predmetov triedam je potrebné správne dokončiť.

Pozrite aj:
Ako zadať predmety jednotlivým odborom štúdia?
Ako nastaviť predmet v triede, len na jeden polrok?
Ako môžem nahliadnuť, ktorí učitelia učia v triede?
=Ako presunúť predmet do sekcie Školský vzdelávací program na vysvedčení?
Vysvedčenie - Nastavenie predmetov na vysvedčení - edupage


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 41551 krát.41551 / 41551
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle