flag aScAgenda - Žiacka knižka cez Internet

Zasielanie známok cez mail

Program aScAgenda umožňuje kontakt školy s rodičmi Vašich žiakov prostredníctvom internetu.

Všetky známky, údaje o dochádzke, ktoré zadáte do programu aSc Agenda môžete kedykoľvek zaslať rodičom prostredníctvom e-mailu. Môžete im zasielať aj aktuálne textové správy o ratolestiach a o živote školy. Rodič tak dostáva okamžité správy, a kedykoľvek má prehľad o známkach a vymeškaných hodinách svojho dieťaťa.
Výhody použitia programu aSc Agenda:

Pohodlie:
Okamžitý kontakt s rodičmi pre aktuálne správy
Rodič si nemusí pamätať žiadne ďalšie heslo
Učitelia používajú jeden program na tlač rozhodnutí, evidenciu známok, tlač vysvedčení, vzdelávacie poukazy, kontakt s rodičmi cez internet.

Bezpečnosť:
Rodič nemusí kontrolovať ďalší systém, mail používa a pravidelne kontroluje
Nemusíte sa obávať, že žiaci Vám zmenia údaje(riziko niektorých iných systémov, ktoré ukladajú dáta priamo na internete)

Komplexnosť:
Všetky údaje, známky, dochádzku, neskoré príchody, pochvaly, ktoré zadáte môžete ďalej vyhodnocovať v programe aSc Agenda.
Tvoria podklady pre klasifikáciu, tlač vysvedčení...

Cena:
Všetky tieto funkcie sú už v rozšírenej verzii programu aSc Agenda. Nemusíte za túto funkcionalitu platiť ďalšie poplatky.

Ako funkciu využívať? Pozrite: Kontakt s rodičmi


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15679 krát.15679 / 15679
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle