flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako zadávať známky rôznym odborom v jednej triede?

Ak máte viac odborov v jednej triede, môžete si sprehľadniť zadávanie tak, že predmetom nadefinujete, ktoré odbory majú daný predmet. Následne pri zadávaní známok, môžete vybrať odbor. Budete tak zadávať známky iba žiakom daného odboru a aj stĺpce budú obsahovať iba predmety, ktoré má daný odbor. Pozrite si tento obrázok:


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12694 krát.12694 / 12694
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle