flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako zadať dochádzku za celý polrok?

Program aScAgenda umožňuje zadávať dochádzku žiakom priebežne za každý deň. Takéto zadávanie je vhodné, ak chcete zasielať informácie rodičom, prípadne viesť podrobnejší prehľad o dochádzke žiakov. Pozrite: Ako dostať priebežne zadávanú dochádzku na vysvedčenie?

Ak ale chcete iba zadať celkový sumár dochádzky pre tlač vysvedčení, môžete tak spraviť priamo pri zadávaní známok. Pozrite si tento obrázok:

Do políčok pre ospravedlnené a neospravedlnené hodiny zadajte hodnoty za polrok, ktoré sa vytlačia na vysvedčenie.V tomto prípade už dochádzku nedávajte spočítať na vysvedčenie cez hromadné operácie!!!

Pozrite aj:
Dá sa doložka na vysvedčení zadať hromadne?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 21999 krát.21999 / 21999
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle