flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako vyškrtnúť prázdne políčka priamo v editovanom tlačive?

Z estetických dôvodov štandardne dodané tlačivá neobsahujú vyškrtávanie políčok, niektoré školy uprednostňujú ručné vyškrtanie, kedy je možné vyškrtnúť viac políčok naraz a pod. Program však umožňuje aj vyškrtávanie políčok.

Program umožňuje dva spôsoby, ako zapnúť vyškrtávanie prázdnych políčok.

Automatický spôsob - pozrite tento návod: Ako zapnúť automatické vyškrtávanie (parafovanie) prázdnych políčok?

Pre manuálne nastavenie políčok, ktoré sa majú vyškrtnúť pozrite tento návod:

Je potrebné upraviť príslušnú zostavu. Pri editovaní políčka zvoľte tretiu záložku s názvom Okraje a zadajte typ čiary a zaškrtnite, že políčko sa má vyškrtnúť, ak je prázdne. Pozrite si tento obrázok:


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17748 krát.17748 / 17748
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle