flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Je možné tlačiť iba predmety a nie známky?

Program umožňuje aj tento spôsob má však niektoré nevýhody:

1. Viac práce. Tlačiarni je jedno či vytlačí iba predmet alebo aj známky. Najťažšie na tlači vysvedčení je práca s papierom: podávanie do tlačiarne, kontrola či sa tlač neposunula, nezasekla a apod. Naopak triedni učitelia majú viac roboty pri písaní známok. Ušetrený čas by mohli venovať deťom, ísť na výlet a pod.

2. V obidvoch prípadoch musíte zadať, ktoré predmety žiak má. Program toto rieši jednoducho: na vysvedčení sa tlačia žiakovi tie predmety, z ktorých mu zadáte známky. Aj keď teda necháte písanie na učiteľov perom, stále musíte zadať, ktoré predmety daná trieda/žiak má.

3. Program automaticky spracuje podklady pre klasifikáciu, priemery žiakov, predmetov a pod.

4. Raz zadané známky môžete v počítači archivovať a ľahko vytlačiť v prípade potreby aj v budúcnosti, napr. pre tlač opisu vysvedčení.

5. Program umožňuje zadávať známky z viacerých počítačov naraz, každý učiteľ má prístup iba k známkam svojej triedy. Učitelia vedia svoje známky zadať neporovnateľne rýchlejšie ako ich vypisovať perom.

Keď vedenie školy napriek všetkému trvá na tlačení iba predmetov, je potrebné spraviť nasledujúce:

1. Pozrite si menu Pomoc/Návod kapitolu 7. Vytlačte poukazy a ostatné tlačové zostavy. Zvoľte si Vaše tlačivo, namiesto Ukážka tlače dajte Editovať a upravte si zostavu podľa návodu. V podstate treba vymazať políčka pre známky. Môžete ich všetky naraz myšou označiť(natiahnuť okolo nich štvorec) a klávesou DELETE zmazať. Modifikovanú zostavu si uložte.

2. Zadajte triedam predmety a žiakom fiktívne známky (napríklad 1 z každého predmetu, ktorý žiak má na vysvedčení). Postup pre zadávanie predmetov trieda a známok žiakom nájdete v návode kapitola 12. Evidencia známok

3. Vytlačte žiakom zostavu vytvorenú v kroku 1


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14362 krát.14362 / 14362
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle