flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Predmet informatika majú niektorí žiaci triedy povinný, niektorí ako voliteľný.

Ten istý predmet sa dá v zozname predmetov triedy zadať aj ako povinný, aj ako voliteľný.

To, aký typ bude mať konkrétny žiak sa dá zvoliť

 • buď priamo zadaním známky do určitého stĺpca (pri zadávaní známok na vysvedčení),

 • alebo pomocou Osnovy hodín - Ako nastaviť žiakovi vlastnosti predmetu - či má predmet, kto ho učí, je povinný / voliteľný / nepovinný?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 12829 krát.12829 / 12829
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle