flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako a kde zadať správny Typ prospechu?

Pri tlači vysvedčení je veľmi dôležitý správny Typ prospechu. Zadáte ho v karte triedy, alebo v karte žiaka v záložke Vysvedčenia.
Ak zadáte typ prospechu v karte triedy, bude platný pre celú triedu. Školy s nadstavbovým štúdiom použijú typ prospechu Nadstavbové štúdium - bez správania

V prípade špeciálnych a malotriednych škôl, kde sa typ prospechu nehodí pre celú triedu, je možné každému žiakovi (napr. aj študujúci v zahraničí) v jeho karte v záložke Vysvedčenia, zadať Typ prospechu individuálne.

Môže sa stať, že v triede je len jeden žiak alebo viacerí žiaci, ktorí majú každý iný typ prospechu, v tom prípade im pridelíte typ prospechu v ich kartách. Triede sa bude vysvedčenie tlačiť s prospechom zadaným v karte triedy a žiakom sa zobrazí typ prospechu zadaný na ich kartách. V známkach sa pri žiakovi zobrazí riadok, ktorý bude farebne odlíšený.

Možnosť zadať typ prospechu v karte žiaka pomôže triedam, ktoré majú žiakov s nadstavbovým štúdiom, s individuálnym študijným plánom alebo žiakov, ktorí sú v zahraničí a prídu na preskúšanie na koniec roka a sú hodnotení iba z niektorých predmetov. Táto funkcia pomôže všetkým, pretože nebudú musieť meniť typ prospechu pre celú triedu, ale zadajú ho individuálne v karte žiaka.
Vysvedčenia vytlačia bez akýchkoľvek problémov.

Typ prospechu bez správania vytlačí žiakovi vysvedčenie bez správania, s príslušným priemerom a prospechom. Dochádzka má vždy nulové hodnoty čo znamená, že sa nevytlačí.
Ak však hodnoty pre dochádzku zadáte, vytlačí sa aj tá.

V čase COVID-19, keď je hodnotenie prospechu v polrokoch odlišné, je možnosť pridať typ prospechu žiakovi aj hromadne cez menu Nástroje - Hromadné operácie - Vysvedčenie

V zozname žiakov si môžete z Výberu stĺpcov vytiahnuť stĺpce Typ prospechu 1. a 2. polrok.

Upozornenie:
Každú zmenu typu prospechu je potrebné pregenerovať

Pozrite aj:
Ako tlačiť správne "celkové hodnotenie" na vysvedčenie?
Ako mám dosiahnuť, aby sa tlačilo "dosiahol dobré výsledky" alebo "dobré výsledky" namiesto "dobré"?
Kde nájdem prihlášku na pomaturitné a nadstavbové štúdium?
Čo mám robiť, ak chcem navzdory pravidlám zadať žiakovi iné celkové hodnotenie?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 34464 krát.34464 / 34464
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle