flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako a kde zadať správny Typ prospechu?

Pri tlači vysvedčení je veľmi dôležitý správny Typ prospechu. Zadáte ho v karte triedy, alebo v karte žiaka v záložke Vysvedčenia.
Ak zadáte typ prospechu v karte triedy, bude platný pre celú triedu. Školy s nadstavbovým štúdiom použijú typ prospechu Nadstavbové štúdium - bez správania

V prípade špeciálnych a malotriednych škôl, kde sa typ prospechu nehodí pre celú triedu, je možné každému žiakovi (napr. aj študujúci v zahraničí) v jeho karte v záložke Vysvedčenia, zadať Typ prospechu individuálne.

Môže sa stať, že v triede je len jeden žiak alebo viacerí žiaci, ktorí majú každý iný typ prospechu, v tom prípade im pridelíte typ prospechu v ich kartách. Triede sa bude vysvedčenie tlačiť s prospechom zadaným v karte triedy a žiakom sa zobrazí typ prospechu zadaný na ich kartách. V známkach sa pri žiakovi zobrazí riadok, ktorý bude farebne odlíšený.

Možnosť zadať typ prospechu v karte žiaka pomôže triedam, ktoré majú žiakov s nadstavbovým štúdiom, s individuálnym študijným plánom alebo žiakov, ktorí sú v zahraničí a prídu na preskúšanie na koniec roka a sú hodnotení iba z niektorých predmetov. Táto funkcia pomôže všetkým, pretože nebudú musieť meniť typ prospechu pre celú triedu, ale zadajú ho individuálne v karte žiaka.
Vysvedčenia vytlačia bez akýchkoľvek problémov.

Typ prospechu bez správania vytlačí žiakovi vysvedčenie bez správania, s príslušným priemerom a prospechom. Dochádzka má vždy nulové hodnoty čo znamená, že sa nevytlačí.
Ak však hodnoty pre dochádzku zadáte, vytlačí sa aj tá.

V čase COVID-19, keď je hodnotenie prospechu v polrokoch odlišné, je možnosť pridať typ prospechu žiakovi aj hromadne cez menu Nástroje - Hromadné operácie - Vysvedčenie

V zozname žiakov si môžete z Výberu stĺpcov vytiahnuť stĺpce Typ prospechu 1. a 2. polrok.

Pozrite aj:
Ako tlačiť správne "celkové hodnotenie" na vysvedčenie?
Ako mám dosiahnuť, aby sa tlačilo "dosiahol dobré výsledky" alebo "dobré výsledky" namiesto "dobré"?
Kde nájdem prihlášku na pomaturitné a nadstavbové štúdium?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 27298 krát.27298 / 27298
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle