flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

ZŠ a SŠ s VJM: Ako tlačiť dva krúžky, tz. aj do políčka pre záujmový útvar2?

Stačí, ak do políčka pre záujmové krúžky pri zadávaní známok napíšete dva krúžky a oddelíte ich bodkočiarkou. Pozrite si tento obrázok:


Program vytlačí tieto krúžky do dvoch políčok.
Takto naimportovať krúžky je potrebné aj pre stredné školy s VJM,
pri tlači vysvedčení v alernatívnom jazyku.

Ak ste SŠ tak na vysvedčení máte iba jedno políčko, ak žiak navštevuje viac krúžkov oddeľte ich čiarkou, vytlačia sa v jednom políčku.

Pozrite aj:
=Ako tlačiť na vysvedčení záujmové krúžky, ktoré sme zadali v rámci vzdelávacích poukazov?
Ako vytlačiť pre krúžok hodnotenie


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15117 krát.15117 / 15117
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle