flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

=Ako tlačiť na vysvedčení záujmové krúžky, ktoré sme zadali v rámci vzdelávacích poukazov?

Program umožňuje zadať pre každého žiaka text, ktorý sa má vytlačiť do kolónky záujmové krúžky na vysvedčení. Ak chcete, aby sa v rámci tohto textu tlačili názvy krúžkov, ktoré ste zadali, že ich žiak navštevuje je potrebné použiť funkciu Nástroje - Hromadné operácie - Vysvedčenia.
Ako operáciu zvoľte "Zapísať krúžky do záujmovej činnosti na vysvedčenie"

Funkciu zvoľte podľa typu školy:
SŠ - stredné školy
ZŠ - základné školy.

Pozrite aj:
ZŠ a SŠ s VJM: Ako tlačiť dva krúžky, tz. aj do políčka pre záujmový útvar2?
Ako vytlačiť pre krúžok hodnotenie


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 26637 krát.26637 / 26637
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle