flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako zadať ročník a rok dochádzky?

Obidva údaje sa zadávajú vo vlasnostiach triedy. Ak však máte žiaka, ktorý ma iný rok dochádzky (ročníka) ako jeho spolužiaci, môžete rok dochádzky (ročník) nastaviť priamo tomuto žiakovi. Pozrite si tento obrázok:


Ročník viete zadať aj v karte triedy:
Ako zadať ročník triede, ktorej žiaci patria do viacerých ročníkov?

Ročník zadajte číslom.

Pozrite aj:
Chcem, aby sa rok dochádzky netlačil pre žiakov, ktorí majú ukončenú povinnú školskú dochádzku

 • Chyba: Žiak nemôže mať nastavenú hodnotu 'Prvý' v položke 'Ročník' pre typ školy 'ZŠ II. stupeň'.

 • Pre tento typ chybového hlásenie v súvislosti s RIS skontrolujte aj druh školy: Kde nastavím druh školy?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 21608 krát.21608 / 21608
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle