flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako zadať ročník a rok dochádzky?

Obidva údaje sa zadávajú vo vlasnostiach triedy. Ak však máte žiaka, ktorý ma iný rok dochádzky (ročníka) ako jeho spolužiaci, môžete rok dochádzky (ročník) nastaviť priamo tomuto žiakovi. Pozrite si tento obrázok:

Ročník zadajte číslom.

Pozrite aj:
Chcem, aby sa rok dochádzky netlačil pre žiakov, ktorí majú ukončenú povinnú školskú dochádzku


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16488 krát.16488 / 16488
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle