flag aScAgenda - Základné otázky

Komu je program aScAgenda určený?

Všetkým slovenským materským, základným a stredným školám, ako aj poskytovateľom záujmového vzdelávania.

Program aScAgenda existuje aj vo verzii pre základné umelecké školy (ZUŠ).

Existuje aj aScAgenda pre zriaďovateľov, ktorá slúži zriaďovateľom základných, stredných a materských škôl.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 20241 krát.20241 / 20241
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Naspäť na hlavnú stránku nextarticle