flag aScAgenda - Maturita

Ak žiak maturuje v dvoch rokoch

Týka sa žiakov, ktorí opakujú MS z niektorých predmetov a aj bilinguálnych škôl.

Ak Váš žiak maturuje z jedného predmetu v roku 2005 z iného predmetu v roku 2006, môžete to programu zadať cez dátum skúšky z daného predmetu. Nemusíte zatiaľ zadať presný dátum, stačí ak rok je 2006. Zvyšok dátumu môže zostať ľubovoľný. Predmety, ktoré nemajú dátum skúšky maturujú v roku maturity žiaka.

Rok maturity predmetu je možné nastaviť aj cez hromadnú operáciu.

Pre bilinguálne triedy vytvorte v pomocných zoznamoch - Odbory a zameranie:


Ten následne priraďte bilinguálnej triede.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13076 krát.13076 / 13076
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle