flag aScAgenda - Maturita

Aký je doporučený postup pri vypĺňaní maturitných tlačív?

1. Zapísať hodnotenie jednotlivých častí PFIČ MS zo SJL( resp. materinského jazyka) do karty žiaka v časti Maturita. Žiakovi sa automaticky vypočíta výsledná známka a vloží do príslušnej kolónky. Táto známka sa slovne vytlačí do protokolu aj maturitného vysvedčenia.
2. Zo zapísaných údajov vytlačiť tabuľku Hodnotenie SJL PFIČ, táto sa vloží do písomnej práce žiaka
3. Pre hodnotiteľov písomnej časti maturít môžete vytlačiť tabuľky Výsledné hodnotenie PFIČ MS. Pre lepšiu orientáciu je možné vytlačiť tabuľky aj s rodnými číslami žiakov.
4. Hodnotitelia zapíšu do tabuliek body z jednotlivých častí, resp. výsledný súčet bodov
5. Tieto hodnoty sa prepíšu do karty žiaka v časti Maturita. Zapísané body sa automaticky prepočítajú na percentá, ktoré sa vytlačia do protokolu aj vysvedčenia.
6. Pre jednotlivých členov komisie sa vytlačia tabuľky výsledné hodnotenie ÚFIČ MS (nahrádza 49 260 3), resp. PČOZ MS(nahrádza 49 260 4)
7. Výsledné hodnotenie z týchto predsedom podpísaných tabuliek sa prepíše do karty žiaka za každý predmet MS. Údaje sa zapisujú číslom. Do protokolu aj maturitného vysvedčenia sa vypíšu automaticky slovom.
8. Z vložených údajov sa vytlačí protokol aj vysvedčenie o maturitnej skúške
9. Priamo z programu je možné hodnotenie PFIČ MS odoslať na ŠVS BB.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16045 krát.16045 / 16045
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle