flag aScAgenda - Maturita

=Ktoré tlačivá je možné vytlačiť pomocou údajov z programu aScAgenda?

Po vložení údajov je možné vytlačiť:
- pozvánku na MS pre žiakov s presným určením dňa, času, komisie a miestnosti
- rozpis maturít pre jednotlivé komisie
- rozpis maturít pre učebne
- tabuľku na hodnotenie PFIČ MS z materinského jazyka
- tabuľku s menami aj výsledným hodnotením PFIČ MS (49260 2)
- tabuľku s menami aj výsledným hodnotením ÚFIČ MS (49260 3)
- tabuľku s menami aj výsledným hodnotením PČOZ MS (49260 4)
- protokol o maturitnej skúške
- protokol o opravnej maturitnej skúške
- vysvedčenie o maturitnej skúške


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 6938 krát.6938 / 6938
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle