flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako zadám úvodný ročník

V karte triedy je potrebné nastaviť:

V kolónke Ročník hodnotu 0 (nula), v kolónke Rok dochádzky hodnotu "nultý":

Zároveň je potrebné cez menu Nastavenie - Preferencie - Dochádzka nastaviť, že vaša škola má žiakov v úvodnom ročníku:

Pozrite aj:
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
Ako zadám prípravný ročník?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 37 krát.37 / 37
ViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle