flag aScAgenda - Nový školský rok

Ako zvládnuť prechod žiakov z MŠ do ZŠ v jednej databáze programu aScAgenda?

Ak ste spojená škola, ktorá používa jednu databázu, a niektorí alebo väčšina vašich žiakov MŠ pokračuje v štúdiu na vašej ZŠ, tak viete jednoducho zabezpečiť, aby ascAgenda takýchto žiakov previedla do nového školského roku a zároveň si uchovala údaje z ich pobytu v MŠ (ako dátum začiatku/konca štúdia, odbor atď).

Začnite tak, ako keď robíte štandardné prevedenie žiakov do nového školského roku. Teda v menu Nástroje - Prechod do ďalšieho školského roku - vyberte príslušný šk. rok. Následne si označte triedu MŠ, ktorej žiaci prechádzajú do ZŠ. V ľavej dolnej časti okna zadajte jej názov v novom šk. roku a pod ním sa zobrazí rozbaľovací zoznam. V ňom vyberte možnosť Žiaci pokračujú na našej škole, ale v inom odbore.

V momente, keď zaškrtnete túto možnosť, tak sa zobrazí nasledujúci oznam.

Následne sa v stĺpci Zmena štúdia zobrazí informácia, že táto trieda bude novým štúdiom v novom šk. roku.

Ďalej pokračujte v príprave ostatných tried a potom dokončite prechod.

Keď sa nastavíte do nového šk. roku, tak uvidíte v karte bývalého škôlkara, že má začiatok štúdia od prvého septembra toho budúceho šk. roku, nie pôvodný dátum:

Taktiež v archíve bude iba budúci šk. rok:

Poznámka:

 • Žiakov z pôvodnej triedy MŠ, ktorí nepokračujú v štúdiu na ZŠ, ale idú na inú ZŠ, môžete v novom šk. roku pokojne vymazať (v minulých rokoch ostanú zachovaní).
 • V prípade ak máte žiakov evidovaných aj (čiže duplicitne) prostredníctvom online prihlášok, tak týchto žiakov v ascAgende z minulých rokov neprevádzajte. Žiakov načítajte z edupage stránky.
 • Pozrite si, prosím, aj:
  Prechod do nového školského roku
  Začiatok štúdia
  Ako zadám koniec štúdia?
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Kde zadám typ ukončenia štúdia?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 4124 krát.4124 / 4124
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle