flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Ako zadať do aScAgendy ukrajinské deti, ktoré sa prihlásili na našu školu?

1. V aScAgende zadajte žiaka rovnako ako akéhokoľvek iného žiaka.

2. Ak nemá rodné číslo, zadajte dátum narodenia a štyri nuly.

3. V políčku "Utečenec" vyberte jeden zo stavov indikujúci, či ide o utečenca alebo nie. Ak vyberiete hocijaký stav iný ako "nie", aScAgenda bude považovať dieťa za utečenca. Je dôležité, aby ste vyplnili toto políčko. Na základe tohto políčka sa údaje o utečencoch zbierajú z EduPage stránok.

4. Dáta zadané do aScAgendy treba následne synchronizovať s EduPage stránkou.
Ako synchronizovať údaje medzi aScAgendou a EduPage stránkou?

Ak zatiaľ nemáte vytvorenú EduPage stránku, môže si ju vytvoriť z aScAgendy takto: Ako vytvoriť EduPage stránku?

Poznámky:
- Na prihlásenie do školy môžete použiť aj elektronickú prihlášku cez EduPage stránku. Rodičia vám vyplnia všetky potrebné údaje, ktoré si viete preniesť do EduPage a aScAgendy. Elektronická prihláška

- Deti si zaraďte do existujúcich tried alebo vytvorte novú triedu podľa reálneho zaradenia žiaka. Odosielanie do RIS-u sa bude priebežne dolaďovať na strane ministerstva, nemal by s tým byť problém.

- Dieťa a jeho rodičia môžu mať konto v EduPage, tj. môžete jeho rodičom posielať správy, zadávať dochádzku, dať čip od školských dverí, jedálne a pod.

Pozrite si, prosím, aj:
Kde mám vytvoriť chýbajúcu národnosť alebo štátnu príslušnosť?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 32215 krát.32215 / 32215
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle