flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Celkové hodnotenie na výpisoch

Na základe pokynu MŠVVaŠ SR sa vo všetkých polročných výpisoch neuvádza celkové hodnotenie žiaka.

aScAgenda túto položku zo všetkých výpisov odstránila. V prípade ak rodič požiada o vydanie vysvedčenia, celkové hodnotenie sa v ňom uvádza tak ako doteraz.

Pozrite aj:
Vysvedčenia - zadanie známok, tlač vysvedčení, klasifikačné podklady
Ako tlačiť správne "celkové hodnotenie" na vysvedčenie?
Ako a kde zadať správny Typ prospechu?
Kde nájdem výpis klasifikácie prospechu za 1. polrok?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 1058 krát.1058 / 1058
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle