flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Žiak absolvoval a má mať prospech - Prospel

Od 1.1.2022 platí novelizácia školského zákona. V tejto súvislosti ministerstvo vydalo aj usmernenie k hodnoteniu žiakov a .
aScAgenda zohľadňuje túto novelizáciu.

 • Ak žiakovi ako hodnotenie z predmetu zapíšete „a“ – na vysvedčení sa vypíše „aktívne absolvoval“

 • Ak žiak bol z predmetu oslobodený, máte dve možnosti:

 • 1. zapíšete „o“ – vtedy sa na vysvedčení napíše „absolvoval“.
  2. zapíšete „d“ vtedy sa na vysvedčení napíše „absolvoval“ – ale celkový prospech na vysvedčení bude prospel.

  Praktické poznámky:
  Ak v danom predmete nikto zo žiakov nemá na vysvedčení známku – zapisujte „a“ alebo „o“ – tak ako doteraz.
  Ak ale v danom predmete žiaci majú známky, potom po uvážení učiteľa - či žiak na hodine pracoval, plnil úlohy a pod. – vtedy mu zapíšte „a“, v opačnom prípade zapíšte „d“.
  Žiakovi sa podľa hore uvedeného zapíše „absolvoval“ a celkový prospech bude „prospel“.
  Ak učiteľ zapíše jednému žiakovi „o“ a iným žiakom známky - aScAgenda Vám takéhoto žiaka pred tlačou vysvedčení vyznačí. Je to preto, lebo takýto žiak nemôže mať celkový prospech „prospel s vyznamenaním" alebo "prospel veľmi dobre". Učiteľ musí rozhodnúť či žiak pracoval aktívne alebo nie – zadať „a“ alebo „d“

  Ako tlačiť namiesto známok absolvoval a pod.?
  Ako dostať na vysvedčenie "aktívne absolvoval(a)"?
  Preddefinované skratky na katalógové listy


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 5509 krát.5509 / 5509
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle