flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako dostať na vysvedčenie "aktívne absolvoval(a)"?

Slová "aktívne absolvoval" sa tlačia automaticky, netreba nič meniť. Je však potrebné mať aktualizovanú verziu programu aScAgenda.

Od 1.1.2022 platí novelizácia školského zákona, v ktorej je v §55 odseku (12) uvedené:


Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený žiadnou z foriem podľa odseku 2, 3 alebo odseku 4, sa na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka uvádza

 • a) „aktívne absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval,
 • b) „absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval, alebo
 • c) „neabsolvoval“, ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval.

 • Program aScAgenda teda automaticky v školskom roku 2021/2022 pre zadané hodnotenie "a" = "absolvoval(a)" vytlačí na vysvedčenie "aktívne absolvoval(a)". Ak je žiak oslobodený od predmetu, čiže má zadané hodnotenie "o", vytlačí sa "absolvoval(a)".

  Spôsob tlače sa však dá nastaviť, nastavenie je viazané na školský rok zvolený v programe:

  Ak chcete slová "aktívne absolvoval(a)" mať uvedené bez ohľadu na ostatné nastavenia, môžete použiť pri hodnotení skratku "b". Pozrite aj:
  Ako tlačiť namiesto známok absolvoval a pod.?

  Pozrite aj:
  Žiak absolvoval a má mať prospech - Prospel


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 8317 krát.8317 / 8317
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle