flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Kategória - Podkategória

Chyba: Vybratá hodnota 'kariérový poradca'v položke 'Kategória-podkategória' zamestnanca nemôže byť v prípade typu zamestnanca 'pedagogický'. (kariérový poradca)

v prípade chybovej hlášky v RISe je potrebné mat správne zadefinovaný Typ zamestnanca Ako zladiť typ zamestnanca a jeho kategóriu? . Následne potom už bude zadaná kategória a podkategória správna...


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 1359 krát.1359 / 1359
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle