flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako poslať do RISu iba žiakov?

 • Ak je vo vstupnom súbore zadané AktualizaciaZamestnancov = True, musí byť vo vstupnom súbore sekcia Zamestnanci. (True)
 • Ak idete odoslať údaje za organizačnú zložku a teda neposielate za ňu zamestnancov, tak je nutné pri spustení odosielania údajov nastaviť, že neposielate dávku za zamestnancov a naopak zaškrtnúť, že posielate údaje za žiakov.

  Ak ste spojená škola a jednotlivé organizačné zložky evidujete vo viacerých rôznych databázach, tak postupujte podľa tohto návodu.

  Pozrite aj:
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Ako odoslať údaje o zamestnancoch a žiakoch do centrálneho registra?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 3067 krát.3067 / 3067
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle