flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Chybové hlásenie - Žiaka s EDUID ste nezaslali aktuálne do RIS

 • Chyba: Žiaka s EDUID xy ste nezaslali aktuálne do RIS. Je potrebné ho opätovne zaslať do RIS a v prípade, že už ukončil štúdium, je potrebné ho zaslať s vyplneným ukončením štúdia
 • Táto hláška znamená, že v RISe je žiak, ktorý nemá zadané ukončenie štúdia.

  1. Niekedy sa môže stať, že evidujete napríklad žiaka s menom Maxim Zelenskyj. Tohto ste poslali do RISu. Neskôr však zistíte, že jeho správne meno je Maksim Zelenskiy. Chybu opravíte v karte žiaka a znovu odošlete dávku do RISu. RIS však takéhoto žiaka eviduje už ako novú osobu (lebo nastala zmena v mene, priezvisku alebo rodnom čísle) a pri identifikácii osôb mu pridelí nové EDUID. Zároveň sa však spýta, čo je s tým žiakom so starým EDUID (teda s Maximom Zelenskym). V tom prípade je nutné kontaktovať helpdesk RISu a požiadať ich, aby tieto dve EDUID spárovali, lebo je to jeden a ten istý žiak.

  2. Ak však neviete, komu dané EDUID patrí, lebo ho v ascAgende nemáte/neviete nájsť, tak je nutné kontaktovať helpdesk RISu a požiadať ich, aby Vám poslali jeho meno a priezvisko. V programe aScAgenda totiž samozrejme nie sú evidovaní cudzí žiaci. Aj tak je však možné, že bude treba následne požiadať helpdesk RISu o opravu manuálnym zásahom.

  Pozrite si, prosím, aj:
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 24781 krát.24781 / 24781
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle