flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Chybové hlásenie - Žiaka s EDUID ste nezaslali aktuálne do RIS

 • Chyba: Žiaka s EDUID xy ste nezaslali aktuálne do RIS. Je potrebné ho opätovne zaslať do RIS a v prípade, že už ukončil štúdium, je potrebné ho zaslať s vyplneným ukončením štúdia
 • Táto hláška znamená, že v RISe je žiak, ktorý nemá zadané ukončenie štúdia.

  1. Niekedy sa môže stať, že evidujete napríklad žiaka s menom Maxim Zelenskyj. Tohto ste poslali do RISu. Neskôr však zistíte, že jeho správne meno je Maksim Zelenskiy. Chybu opravíte v karte žiaka a znovu odošlete dávku do RISu. RIS však takéhoto žiaka eviduje už ako novú osobu (lebo nastala zmena v mene, priezvisku alebo rodnom čísle) a pri identifikácii osôb mu pridelí nové EDUID. Zároveň sa však spýta, čo je s tým žiakom so starým EDUID (teda s Maximom Zelenskym). V tom prípade je nutné kontaktovať helpdesk RISu (nie ascAgendu) a požiadať ich, aby tieto dve EDUID spárovali, lebo je to jeden a ten istý žiak.

  Táto istá situácia nastáva, ak bolo žiakovi zmenené meno, priezvisko alebo mu bolo úradmi pridelené slovenské rodné číslo.

  2. Ak však neviete, komu dané EDUID patrí, lebo ho v ascAgende nemáte/neviete nájsť, tak je nutné kontaktovať helpdesk RISu (nie ascAgendu) a požiadať ich, aby Vám poslali jeho meno a priezvisko. V programe aScAgenda totiž samozrejme nie sú evidovaní cudzí žiaci. Aj tak je však možné, že bude treba následne požiadať helpdesk RISu o opravu manuálnym zásahom.

  UPOZORNENIE:
  EDUID generuje server centrálneho registra (nie ascAgenda) pri posielaní dávky do RISu. Generuje ho na základe troch údajov: meno, priezvisko, rodné číslo. Ak sa zmení jeden z týchto troch údajov čo i len v jednom znaku, tak server CR automaticky danej osobe vygeneruje nové EDUID.

  Pozrite si, prosím, aj:
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Čo ak žiak prešiel z jednej organizačnej zložky do druhej?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 34852 krát.34852 / 34852
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle