flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako zadám prípravný ročník?

V karte triedy je potrebné nastaviť:

1. v kolónke Ročník hodnotu 0 (nula):

2. v kolónke Rok dochádzka - hodnotu väčšiu ako nula:

3. v záložke Rozšírené údaje - Typ triedy - treba nastaviť špeciálna a niektorý konkrétny typ:

Zároveň je potrebné cez menu Nastavenie - Preferencie - Dochádzka nastaviť, že vaša škola má žiakov v prípravnom ročníku:

Pozrite aj:
Kde mám nastaviť nultý, či prípravný ročník na vysvedčení?
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 1475 krát.1475 / 1475
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle