flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Kde sa nastavujú údaje o ŠaŠZ?

Od školského roku 2021/2022 sa v ascAgende pri posielaní údajov do RISu vypĺňa nová sekcia - údaje školy a školského zariadenia (ŠaŠZ).

Tieto sa vypĺňajú priamo pri samotnom posielaní údajov do RISu v okne Zadávanie údajov - Nastaviť údaje ŠaŠZ.

Pozrite aj:
Ako odoslať údaje o zamestnancoch a žiakoch do centrálneho registra?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 5985 krát.5985 / 5985
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle