flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Dlhodobá neprítomnosť žiaka

Dlhodobá neprítomnosť žiaka sa eviduje cez Prerušenie štúdia ( Ako zadať a odoslať prerušenie štúdia? ).

Predtým si však cez Pomocné zoznamy - Dôvody pozastavenia štúdia - treba vytvoriť nový typ prerušenia štúdia, kde zaškrtnete, že tento typ sa posiela ako dlhodobá neprítomnosť žiaka, a tiež vyberiete konkrétny typ dlhodobej neprítomnosti.

Pozrite aj:
Ako zadať prerušenie/pozastavenie štúdia? Čo ak sa štúdium preruší viac krát?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 2400 krát.2400 / 2400
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle