flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Kde nastavím IKT kompetencie zamestnanca

  • Ide o pedagogického zamestnanca, a preto musí byť vyplnená položka 'IKT kompetencie zamestnanca'. Nemožno odoslať údaje.
  • Ide o pedagogického zamestnanca, a preto musí byť vyplnená položka 'Spôsob využívania IKT'. Nemožno odoslať údaje.
  • IKT kompetencie zamestnanca a spôsob ich využívania sa nastavujú v karte pedagogického zamestnanca v záložke RIS.

    Pozrite si, prosím, aj:
    aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
    Čo je možné evidovať v karte učiteľa/zamestnanca?
    Ako zadať správny typ zamestnanca?


    Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
    Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
    Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

    Tento článok bol videný 8270 krát.8270 / 8270
    ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

    previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle