flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ab/neabsolvoval predprimárne vzdelávanie

Ak je dieťa žiakom na základnej alebo špeciálnej základnej škole a je v ročníku nultom alebo 1. tak musí mať absolvované predprimárne vzdelávanie. Je predpoklad, že ho absolvoval, preto je prednastavená prázdna hodnota pre položku „Neabsolvoval predprimárne vzdelávanie“, ktorá sa nachádza v záložke Štúdium. Do RISu sa teda pošle informácia, že ho absolvoval.

Ak však váš žiak toto predprimárne vzdelávanie naozaj neabsolvoval, tak je nutné tam nastaviť hodnotu "áno". Vtedy treba vyplniť aj dôvod, kvôli ktorému ho neabsolvoval.

Pozrite si, prosím, aj:
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 9926 krát.9926 / 9926
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle