flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Absolvoval predprimárne vzdelávanie

Ak je žiakom na základnej alebo špeciálnej základnej škole a je v ročníku nultom alebo 1. tak musí mať vybratú jednu z možností ÁNO/NIE pre položku „Absolvoval predprimárne vzdelávanie“, ktorá sa nachádza v záložke Štúdium.

Túto hodnotu viete nastaviť aj pomocou hromadných operácií ( Ako a na čo slúžia hromadné operácie? ):

Pozrite si, prosím, aj:
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 1652 krát.1652 / 1652
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle