flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Forma organizácie výchovy a vzdelávania vs druh školy

 • Zvolená forma organizácie výchovy a vzdelávania nie je prípustná pre druh školy.

 • ascAgenda má povinnosť kontrolovať, či zvolená forma organizácie výchovy a vzdelávania, korešponduje s navoleným druhom školy. Napríklad dieťa MŠ nemôže mať zvolené: základné štúdium na ZUŠ. Odkazy k tomu, aká forma org. výchovy a vzdelávania je prípustná pre váš druh školy nájdete aj v číselníku MŠVVaŠ SR.

  Pozrite si, prosím, aj:
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Kde nastavím druh školy?
  Kde mám zadať druh štúdia/formu osobitnú-nadväzujúcu OVP?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 3919 krát.3919 / 3919
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle