flag aScAgenda - Import údajov

Ako odoslať zoznamy žiakov pre Testovanie 5 a Testovanie 9?

Od verzie ascAgenda 2021.0.1245 je možnosť prihlasovania žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Kliknite v menu Hlavný na Odoslať štatistiky:

Následne si vyberte miesto v počítači, kam sa má exportovací súbor uložiť:

Pozrite si aj:
Testovanie 5 a Testovanie 9
Ako načítam výsledky Testovania 9 (5) pre našich deviatakov (piatakov)?
Ako načítať a oznámiť žiakom a ich rodičom výsledky Testovania 5 / Testovania 9?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 877 krát.877 / 877
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle