flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako nastaviť duálne vzdelávanie?

V karte žiaka, v záložke RIS je kolónka Duálne vzdelávanie. Automaticky je táto kolónka prázdna. Ak žiak navštevuje duálne vzdelávanie, tak zaznačíte "áno". V tom momente sa vpravo od toho "áno" zobrazia dve nové položky "Číslo učebnej zmluvy" a "Číslo budúcej pracovnej zmluvy", ktoré môžete vyplniť.

Pozrite si, prosím, aj:
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
Študent
Ako evidovať odbory so zameraním?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 2325 krát.2325 / 2325
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle