flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako zadať kariérovú pozíciu zamestnanca?

 • Nesúlad medzi typom zamestnanca a zadanou kariérovou pozíciou. Nemožno odoslať údaje.

 • Kariérová pozícia sa nastavuje v karte učiteľa v záložke RIS - Kariérová pozícia - Nastaviť kariérovú pozíciu:

  Je potrebné zadať dátum začiatku. Následne vyberte Typ pozície z dvoch možností:

  Potom už len vyberiete konkrétnu pozíciu:

  aScAgenda kontroluje, či je súlad medzi typom zamestnanca a zadanou kariérovou pozíciou. Čiže ak mám napr. typ zamestnanca kuchár, tak nemôže mať zadanú kariérovú pozíciu triedny učiteľ. Kariérová pozícia triedny učiteľ sa týka pedagogických zamestnancov, avšak kuchár je nepedagogický zamestnanec.

  Pozrite si, prosím, aj:
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Ako zadať správny typ zamestnanca?
  Kde mám zadať kategóriu zamestnanca?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 1714 krát.1714 / 1714
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle