flag aScAgenda - Vzdelávacie poukazy

Evidencia viacerých škôl v karte žiaka.

Pre účely odosielania rôznych štatistík ako je RIS, Vzdelávacie poukazy a iné, pribudla v agende možnosť evidovať v karte žiaka viacero škôl. Zadefinujete ich v karte žiaka v záložke Bydlisko - Škola - kliknete na Detail.

Viete teda nastaviť 4 rôzne školy pre každého žiaka.

Po nastavení sa škola zobrazí aj priamo na karte žiaka (nie je potrebné klikať Detail):

Školy viete nastaviť aj hromadne cez menu Nástroje - Hromadné operácie - Študenti.

V zozname žiakov si môžete navoliť tieto stĺpce.

Doteraz nastavená škola sa považuje za organizačnú zložku. Pre účely Vzdelávacích poukazov agenda generuje do kódu poukazu EduID školy, ktorú má žiak zvolenú. Všetky organizačné zložky si škola nastaví v menu Pomocné zoznamy - Školy a školské zariadenia - Nová

POZOR:
Ak ste len ZŠ alebo SŠ a nemáte žiadnu organizačnú zložku, tak vymažte žiakom organizačnú zložku.
Označte všetkých žiakov a kliknite Nástroje – Hromadné operácie – Žiaci. V položke škola (na obr. prečiarknutá) nebude nič.

Pozrite si, prosím, aj:
Všeobecné údaje
Rezortný informačný systém (RIS)
Ako evidovať žiaka, ktorý prestúpil na inú školu?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 3447 krát.3447 / 3447
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle