flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako zadať, že sa žiak učí jazyk národnostnej menšiny?

Školy, ktoré vyučujú v jazyku národnostnej menšiny obyčajne vyučovací jazyk zadávajú v karte triedy v záložke rozšírené údaje - vyučovací jazyk:

Následne je v karte žiaka v záložke štúdium uvedené, že žiak má vyučovací jazyk podľa triedy. V kolónke "S vyučovaním jazyka národ. menšiny" už neuvádzame "áno", ale buď ju ponecháme prázdnu alebo vyplníme "nie".

V kolónke S vyučovaním jazyka národ. menšiny sa zadáva "áno" vtedy, ak žiak má vyučovací jazyk slovenský, ale niektoré predmety má vyučované v jazyku národnostnej menšiny. Ak však má iný vyučovací jazyk ako slovenský, tak Agenda neumožní zaznačiť "áno" v tejto kolónke.

Pozrite si, prosím, aj:
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
Študent
Ako mať vyučovací jazyk žiaka viac pod kontrolou?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 2561 krát.2561 / 2561
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle