flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako zadať zdravotné znevýhodnenie alebo nadanie?

Ak je žiak v špeciálnej triede so zdravotným znevýhodnením alebo na špeciálnej škole pre zdravotne znevýhodnených, mal by mať vybraté aspoň jedno zdravotné znevýhodnenie

 • Pre integrovaných žiakov musí byť zadané zdravotné znevýhodnenie alebo nadanie
 • Ak má žiak zaškrtnuté, že je integrovaný, tak je nutné, aby mal zadané aj konkrétne zdravotné znevýhodnenie alebo naopak nadanie. Toto sa nastavuje v karte žiaka v záložke Bydlisko: je potrebné vybrať si z konkrétnych znevýhodnení. Ktoré to sú nájdete v číselníkoch na www.crinfo.iedu.sk

  Pozrite si, prosím, aj:
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Ako evidovať zdravotné postihnutie žiaka?
  Ako nastavím správny typ zdravotného znevýhodnenia (VPU, CH, NKS)?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 4711 krát.4711 / 4711
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle