flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako mám zadať striedavú starostlivosť?

Mnohí žiaci sa nachádzajú v striedavej starostlivosti rodičov a navštevujú súbežne dve školy. Z toho dôvodu je potrebné evidovať, či je žiak/dieťa v striedavej starostlivosti a ak áno, či je daná škola jeho kmeňovou školou alebo tou druhou školou. Do školského roku 2020/2021 sa striedavá starostlivosť zadávala aj v karte žiaka v záložke Štúdium - Forma osobitná-nadväzujúca OVP. Toto sa zmenilo a po novom sa Striedavá starostlivosť sa zadáva už iba v karte žiaka v záložke RIS.

Aby nevznikal zmätok, ktorá škola je kmeňová, tak Ministerstvo školstva upravilo tento číselník nasledovne:

a. Nie
b. Áno (škola je pre dieťa/žiaka kmeňovou školou)
c. Áno (škola nie je pre dieťa/žiaka kmeňovou školou)

Vysvetlivky:

 • Kmeňová škola

 • Pre ZŠ/SŠ: Je to škola, do ktorej bol žiak prijatý na vzdelávanie a táto škola vydáva žiakovi vysvedčenie. V tejto škole sa tento žiak napočíta do celkového počtu žiakov školy pre financovanie.

  Pre : Je to materská škola, do ktorej bolo dieťa prijaté a ktorej zákonný zástupca dieťaťa poskytol čestné vyhlásenie na započítanie údajov v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z.

 • Druhá škola, ktorá pre žiaka nie je kmeňovou školou
 • je škola, ktorú žiak navštevuje z dôvodu striedavej starostlivosti rodičov. Táto škola v prípade ZŠ/SŠ žiakovi nevydáva vysvedčenie. V tejto druhej škole sa následne tento žiak nezapočíta do celkového počtu žiakov školy pre financovanie.

  Pozrite si, prosím, aj:
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Kde mám zadať druh štúdia/formu osobitnú-nadväzujúcu OVP?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 4045 krát.4045 / 4045
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle