flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Úroveň SKKR/EKR (EQF)

Program ascAgenda na základe existujúcich dát automaticky vyhodnotí úroveň kvalifikačného rámca.
Ak škola s automaticky vypočítanou hodnotou (úrovňou) na základe metodických podkladov nesúhlasí, môže si ju upraviť v karte žiaka:


alebo prostredníctvom hromadnej operácie:


Táto možnosť sa vzťahuje len na formuláre zverejnené MŠVVaS SR po 01.06.2020

Pozrite aj:
Vysvedčenia 2020


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 6140 krát.6140 / 6140
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle