flag aScAgenda - Maturitný rozpis

Generovanie maturitného rozpisu pre PČOZ a OIP v jednom týždni a v jeden deň

Sú školy, ktoré potrebujú vygenerovať maturitný rozpis na jeden týždeň aj s praktickými predmetmi. Pre tieto školy platí, že v deň, keď je praktická skúška, nesmie byť maturant skúšaný z iného predmetu. Ale nič nebráni tomu, aby niektorá iná komisia skúšala iného žiaka z iného predmetu. Nie je teda žiadúce obmedziť skúšanie na konkrétne komisie, resp. vymedziť niektorý deň iba pre praktickú skúšku. Oveľa lepšie je zaškrtnúť nové pravidlo pre predmet, ktoré sa vyhodnocuje nezávisle pre každého maturanta: Predmet musí byť sám vrámci dňa. Nie je dovolené v ten deň odpovedať z iného predmetu..

Ďalšie pravidlo je, že najprv musí každý maturant absolvovať praktickú časť, až potom môže byť skúšaný z iných predmetov. Dĺžka skúšania komisie Praktického predmetu (PČOZ a OIP) je rôzna podľa odborov. Skúša sa 30 minút. Po novom pribudla v agende pre generovanie rozpisu možnosť vybrať si predmet, ktorý bude vygenerovaný ako prvý. Opäť ide o podmienku nezávisle vyhodnocovanú pre každého maturanta. V karte predmetu pribudla táto možnosť, tak ako na obrázku: Ústna maturita z tohto predmetu musí byť prvá. Až po nej nasledujú odpovede z iných predmetov.

Priamo v generátore následne systém upozorní administrátora programu aScAgenda na predmet, ktorý má zaškrtnutú niektorú z týchto podmienok.

Ako vytvoriť maturitný rozpis?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 3366 krát.3366 / 3366
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle