flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Prečo nesedí základný úväzok s kategóriou zamestnanca?

 • aScAgenda hlási chybu "Zadaný základný úväzok nesedí s nastavenou kategóriou/podkategóriou. Nemožno odoslať údaje."
 • aScAgenda pri odosielaní údajov do Centrálneho registra kontroluje, či u pedagogických zamestnancoch súhlasí Vami zadaná hodnota základného úväzku v položke Pôsobnosť s oficiálnym číselníkom Ministerstva školstva pre daný typ kategórie - podkategórie.

  Teda, ak je Ministerstvom dané, že zahraničný lektor môže mať základný úväzok v rozpätí od 1-23 a Vy máte zadanú hodnotu 24, tak aScAgenda neodošle takéto údaje do Centrálneho registra.

  Príklad nesprávneho nastavenia: kategória - podkategória

  nesúhlasí s číselníkom:

  Pozrite, prosím, aj:
  Ako zladiť typ zamestnanca a jeho kategóriu?
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Čo v prípade ak komisia zistí, že žiak nezískal také kompetencie, ktoré by v rámci prezenčného vzdelávania mohol získať?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 10681 krát.10681 / 10681
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle